NYE BØKER: Medisinsk antropologi

Benedicte Ingstad

Fagbokforlaget

Dette er den første norske boka som har en innføring i fagfeltet medisinsk antropologi. Dette fagfeltet ligger i skjæringspunktet mellom antropologi og samfunnsmedisin. Boka har to hovedlinjer: Dels søker den å vise noe av det globale og kulturelle mangfoldet når det gjelder helse- og sykdomsoppfatninger, behandling og forebygging. Dels har den til hensikt å vise hva vi kan lære om «oss selv» gjennom å forstå «de andre».

I boka blir den moderne medisin sett på som en av mange måter å forholde seg til de grunnleggende sprøsmål om liv og død, sykdom og helse på. Forfatteren benytter eget feltmateriale og forskningserfaringer fra inn- og utland. Boka er beregnet på studenter i helsefagutdanninger – samt studenter i sosialantropologi.