Kartlegger ting under overflaten

SINTEF og NTNU har kjøpt en av de mest avanserte georadarene som finnes på markedet. Dette gir muligheter til å undersøke det som til nå har vært skjult under overflaten av veier, flyplasser og jernbaner.

En rekke med 31 antenner plassert ved siden av hverandre, gir en tredimensjonal framstilling av det som finnes under overflaten. Antennen som monteres på bilen, er 2,4 meter bred.

Den nye georadaren kan brukes innen planlegging, bygging, drift og vedlikehold, opplyser Inge Hoff ved SINTEF. Tidkrevende og kostbare veioppgravinger kan unngås siden verktøyet både kan sjekke forfatning på materialer før en rehabilitering – og kvalitetskontrollere nyanlegg.