Farlig fyll

Ungdomsfylla kan få farlige konsekvenser. Blant medlemmer av Anonyme Alkoholikere (AA) oppgir mer enn halvparten at de trolig var alkoholikere allerede i 20-årsalderen. Bare én av ti mener at de ble avhengige etter fylte 40 år. De som ble avhengige i ung alder, har høyere forekomst av fysiske og psykiske helseplager enn de som ble avhengige etter fylte 31 år, både før og etter at de sluttet å drikke.

Dette går fram av en undersøkelse utført av professor Kari Moxnes og vit.ass. Kristine Warhuus Smeby ved NTNU.