Designer løpehjul

Design av løpehjul for francisturbiner er forretningsideen til ingeniørbedriften DynaVec som er under etablering i disse dager. Firmaet skal designe og produsere skreddersydde pumper og turbiner med høy virkningsgrad og kvalitet.

Hver vannturbin er unik, masseproduksjon er derfor ikke mulig. Samtidig er det nødvendig med mye ingeniørarbeid i designfasen, for å løse problemer knyttet til kompleks geometri og kostbar produksjon. DynaVec har doktor ing. Ole Gunnar Dalhaug ved NTNU som primus motor, og er utviklet i samarbeid med produksjonsbedriften PTM i Leksvika.

Selskapet har, gjennom nært samarbeid med Vannlaboratoriet ved NTNU, utviklet ny design og beregningsprogram for å tilpasse turbiner til spesifikke designkriterier knyttet til fall?høyde og vannmengde.