fabrikkpipe

50 prosent mer kraft

Høy pris på brenselet og lav virkningsgrad har gjort det lite aktuelt å produsere kraft av biobrensel i Norge. Prosjektet aCom har som mål å utvikle løsninger for avansert forbrenning, noe som vil gi oss 50 prosent mer kraft ut av biobrenselet. I tillegg skal prosjektet bidra til å gjøre fjernvarme billigere. Det nasjonale prosjektet er treårig og er et spleiselag som Forskningsrådet, norsk industri og SINTEF/NTNU har gått sammen om.

Kontakt: lars. [email protected]