bygning design

Pass på rørene

Forskere ved SINTEF Byggforsk advarer folk mot å la seg forlede av den milde høsten. Varslene om rekordhøye strømpriser, kan gjøre det fristende å skru av varmen i rom som ikke er i bruk, men det bør være noe varme der det ligger vannrør.

De mest dramatiske situasjonene oppstår nemlig når varme perioder plutselig går over i en kuldeperiode. Temperaturen kan faktisk falle fra pluss fem grader til minus 15 i l øpet av to-tre dager. Da smeller det ofte i mange rør. Vann som står i rørene til utvendige kraner, er også utsatt ved plutselig kulde. Hvis vannet fryser i et lukket rørsystem, fører det som regel til at vannrørene sprenges. Når isen tiner igjen, strømmer vannet ut i bygningen og gir vannskader. Det skjer også at folk reiser fra hyttene sine i 15 plussgrader, og glemmer å skru på varme og stenge vanntilførselen. Det kan få kjedelig konsekvenser ved plutselig fall i temperaturen.