Støy = livsfarlig

Risiko for hjerte- og karsykdommer med dødelig utgang øker med økt støynivå. Stresshormonene kortisol, adrenalin og noradrenalin øker når folk eksponeres for støy.

Truls Gjestland ved SINTEF IKT er en av forfatterne bak en rapport som nylig kom fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Det er når støynivået fra veitrafikk er oppe mellom 60 og 65 desibel i gjennomsnitt i døgnet, at risikoen for skade av helsa begynner å øke. Gjestland tror at 200 000 personer lever under slike forhold i Norge, og antar at et sted mellom 75 og 200 personer hvert år dør på grunn av hjerte- og kar-relaterte sykdommer som kan skyldes veitrafikkstøy.

Dette gjelder særlig dersom en er utsatt for støy om natta. Fra Folkehelsas side har det vært reist kritikk rundt at det ikke er korrigert for luftforurensing i studien.