NYE BØKER: Livet mellom skjermene

Marika Lüders, Lin Prøitz, Terje Rasmussen (red.): Personlige medier

Gyldendal akademisk

 

Nye personlige medier og kommunikasjonsformer som mobilmeldinger, e-post, filutveksling, blogger, pratefora og andre nettverkstjenester innebærer at vi må forholde oss til omverdenen på nye måter. I tillegg forskyves personlige, sosiale og etiske grenser.

På hvilken måte? Hva skjer med samspillet mellom individ og samfunn når skillet mellom det private og det offentlige blir mer utvisket? Det er temaet for denne boka, der en rekke forskere som alle har studert medieutviklingens betydning for personlige relasjoner, bidrar.