Norske bedrifter inn i Kina

SINTEF MRB har lyktes med å skaffe fotfeste for norske bedrifter i det kinesiske markedet. Vinteren 2005 ble sju bedrifter fra Østlan-det rekruttert til prosjektet iSITE China. Innovasjon Norge Buskerud/Vestfold var prosjekteier, og Abelia ble samarbeidspartner for prosjektet med en totalramme på 5,5 millioner kroner.

SINTEF koblet inn Innovasjon Norge i Beijing som ble viktig medspiller de neste fem månedene, og besøk til hver enkelt bedrift ble forberedt. Parallelt med arbeidet i Kina ble det kjørt fellessamlinger rundt kinesisk forretningsdrift, forhandling og inngåelse av kontrakter med bedriftene i Norge.

I oktober 2006 dro bedriftene over til ei intens uke med individuelle og felles møter i Kina. I dag har DEFA, Cascade og Hove Medical System opprettet kontorer i Kina.

Prosjektet har med små midler oppnådd raske resultater som har blitt lagt merke til.