MINIPORTRETTET: ULTRASMÅTT I ÅRENE

Hva forsker du på nå?

Jeg jobber med en ny type ultralydteknologi som skal kunne avbilde åreforkalking i blodårene i hjertet. Ultralydsenderen skal settes på kateter som måler en millimeter i diameter, og avbilde situasjonen i blodårene innenfra. Målet er å kunne lage ultralydbilder med så god oppløsning at vi kan se forskjell på ulike typer plakk i blodårene. Ustabilt plakk kan føre til hjerteinfarkt.

Hvilket forskningsprosjekt ville du satt i gang dersom du fikk fem millioner kroner?

Med mer penger kunne vi raskere jobbe fram et produkt som kan testes klinisk.

Hvilket spørsmål skulle du gjerne hatt svar på?

Hvordan vi kan lage gode, fokuserte ultralydbilder i vidvinkelformat. Kort fortalt oppstår det i dag en del støy på grunn av at ulike deler av senderen forstyrrer hverandre når vi ønsker et så bredt bilde. Dette jobber vi med å finne svar på.

Din siste aha-opplevelse?

For tiden lærer jeg meg mer om hvordan blant annet sensorer lages i silisium. Det er utrolig hvor små svært avanserte mekaniske strukturer kan lages, for eksempel mikromotorer med tannhjul som er noen få mikrometer store.