Kloke biler på veiene

Forsknings og utviklingsprosjektet WiseCar skal utvikle mobile IKT-løsninger for alle veiens trafikanter. Det fireårige prosjektet til ca 30 millioner kroner skal sørge for en informasjonsbase med trafikkopplysninger rundt reisetider, køer, ulykker etc. der små bedrifter innenfor kommunikasjon og annen teknologi, kan hente ut nyttig data.

Prosjektet ledes av SINTEF og eies av Q-Free. Norsk Navigasjon på Snåsa, Leksvik Teknologi, P4, MapSolutions, Veginformatikk og Vegvesenet er partnere i prosjektet. WiseCar vil kunne gi stor vekst for norske produkt- og tjenesteleverandører. Det vil også gi en betydelig økning i anvendelsen av mobile IKT-løsninger.

Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd som spytter i 11,3 millioner kroner. Resten av de 29,5 millionene bidrar partnerne med. Bildet viser et produkt som hjelper bilførere å overholde fartsgrensen.