Buet varme

At en peisovn også er et møbel, skjønner folk flest. Men også elektriske ovner kan ha en dekorativ funksjon. Dette var utgangspunkt for Øystein Karlsen Randes masteroppgave. Formgivningen har tatt utgangspunkt i en lett buet profil ut fra veggen, noe som visuelt knytter ovnen mer harmonisk sammen med veggflaten.

All elektrisk styring er lagt i en kjølekanal på ovnens bakside. For frittstående ovner forlenges denne ned til en fot på gulvet, og utgjør en slags ryggsøyle.

Karlsens masteroppgave er gjort ved NTNUs Institutt for produktdesign, og er gjennom ført i samarbeid med Glen Dimplex Nordic.