Rusten pumpe

Denne sjøvannspumpa laget i «rustfritt» stål, har stått i sjøvann i cirka ett år. Korrosjon oppstår lett i spalter mellom sammenskrudde deler i dette miljøet.

Det er forskere på avdelingen for Anvendt mekanikk og korrosjon på SINTEF Materialer og kjemi som har gjort en fullskalatest for å sjekke hvordan slik korrosjon oppstår. Det hvite, kunstferdige belegget på pumpas overflate er «kalkormer» som fester seg på materialet etter en tid i sjøen.