Person får behandling på sykehus

Psoriasisgåten løst?

Professor Ole-Jan Iversen ved NTNU mener å ha oppdaget det proteinet som forårsaker den kroniske betennelsessykdommen psoriasis. Det bærer navnet Pso p27, og Iversen har funnet en klar sammenheng mellom produksjon av Pso p27 og psoriasis-aktivitet i kroppen. Neste skritt er å identifisere det genet som produserer proteinet, noe Iversen håper å klare i løpet av ett års tid.