Graphene nanostructure sheet at atomic scale. 3d illustration

Nano-lab

Nanomekanisk laboratorium ble åpnet på NTNU den 29. august. Med supermaskinen Hysitron TriboIndenter skal forskerne teste de mekaniske egenskapene til nye og gamle materialer på mikronivå. Nanomekanisk laboratorium er en del av NTNUs store satsing på nanoteknologi, og er et samarbeid mellom fagområdene materialteknologi og mekanikk.