NYE BØKER: Religion uten kjønn?

Jeanette Sky:

Kjønn og religion

Pax forlag

Hvorfor er kjønnsperspektivet så fraværende i forskningen på religion og i religionenes historie?

I Kjønn og religion introduserer religionshistorikeren Jeanette Sky generelle kjønnsteoretiske perspektiver, samtidig som hun viser hvilken relevans de kan ha for religionshistorien. Sky ser nærmere på kaste, kjønn og orden i hinduismen; slør, seksualitet og kjønnsforståelser i islam; middelalderske forestillinger i Vesten og maskuline dyder i viktoriatidens vekkelsesbevegelser; samt ulike kjønnede frelsesforestillinger i ny-religiøse miljøer.

Sky er dr.art. i religionshistorie og førsteamanuensis i religionsvitenskap ved NTNU. Tidligere har hun bl.a. utgitt boka «Alver. Naturenes barn – kulturens skapninger» (2003).