Morgendagens vindu

I februar i år kom regjeringen med reviderte energikrav til nybygg. De nye tekniske forskriftene krever blant annet vinduer med bedre isolasjonsevne. For å greie overgangen har bransjen og Fellessatsing Tre gått sammen om et treårig prosjekt der man med forskningshjelp skal utvikle morgendagens miljø- og energivennlige vindu.

Norges forskningsråd og Innovasjon Norge stiller med seks millioner kroner, mens bransjen selv sørger for at totalrammen kommer på 12 millioner. SINTEF Byggforsk står for prosjektledelsen, mens Norske Trevarefabrikkers Landsforbund som representerer over 100 norske vindusfabrikker, er prosjektinnehaver og har satt opp rammer og mål for prosjektet.

De første energivennlige vinduene skal være på markedet 1. august 2009. Bildet viser et snitt av en vinduskarm der temperaturen veksler fra 0-7 grader (blått) til 17-20 grader (rødt).