MINIPORTRETTET: IKT-LØSNINGER FOR MASSENE

Hva forsker du på nå?

Jeg er med å utvikle enkle IKT-verktøy for lokale helsearbeidere i et titalls utviklingsland gjennom www.hisp.org. Det skal benyttes for få oversikt over vaksinering og helsetilstand i landene. IKT-verktøyene vil også kunne bidra til å desentralisere beslutninger til fordel for mødre og barn.

Hvilket forskningsprosjekt ville du satt i gang dersom du fikk fem millioner kroner?

Etablere IKT-løsninger som egner seg for yrkesgrupper som driver med kunnskapsarbeid (konsulenter, ledelse, finans m.m.), hvor aktørene er geografisk spredt. Løsningene som finnes i dag, er tilpasset mindre grupper. Jeg ser for meg IKT-verktøy som fungerer godt for mange, men som lett kan skreddersys lokalt etter behov

Hvilket spørsmål skulle du gjerne hatt svar på?

Hvorfor er mange, ikke minst ledere, så engstelige for tilsynelatende uorden i store IKT-systemer? Folk flest er forbløffende gode til å navigere i «rot» og sortere ut urelevant informasjon. Anstrengelsene for å skape fullstendig og oppdatert orden viser seg å ikke engang være kostnadseffektive.

Din siste aha-opplevelse?

Jeffrey Sachs – i Scientific American! – som empirisk påviser hvordan velferdsland som vi for eksempel har i Skandinavia, med høyt skattenivå og sosial trygghet, økonomisk utkonkurrerer de tradisjonelt sett mer liberalistiske anglosaksiske landene.