Hjelper kinesisk sementindustri

Kinesisk sementindustri slipper ut mer enn 1,1 milliard tonn CO2 hvert år, og er verdens største industri med 50 prosent av verdens totale sementproduksjon. Det meste av produksjonen skjer ved hjelp av utdatert teknologi med stort energiforbruk, høyt CO2-utslipp og støvutslipp.

SINTEF har, med støtte fra Miljøverndepartementet og Norad, nylig startet et treårig prosjekt som vil bidra til å redusere kinesiske CO2-utslipp betydelig. Prosjektet går ut på å tilrettelegge for at kinesisk sementindustri kan utnytte avfall på en miljømessig forsvarlig måte samtidig som industrien reduserer sitt kull?forbruk.

Prosjektet har et reduksjonspotensial for langt mer CO2 enn det Norge har behov for av kvotekjøp i hele Kyoto-perioden