Svalbard

Svalbard vil rense egne klimagasser

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) vil sammen med SINTEF sørge for at øygruppa blir verdens første CO2-frie samfunn i 2025. Det kan igjen bli et utstillingsvindu for Norge. Ingen steder på jorda har hatt større temperaturøkning enn Svalbard de siste årene.

Direktør Gunnar Sand ved UNIS står i spissen for en plan der kullkraftverket i Longyearbyen skal produsere hydrogen som skal drive de cirka 2500 snøscooterne og 1000 bilene som finnes her.

Første skritt blir å få på plass et reservekraftverk til neste år, som skal gå på miljøvennlig diesel. Rensing av kullkraftverket er planlagt innen 2015. Også grunnen under Svalbard skal utnyttes. Siden den er av porøs sandstein, egner den seg godt til lagring av C02.