El-bilder

Nye biler – færre ulykker

Nye biler vil føre til færre trafikkulykker, mener trafikkforskere i SINTEF. De har innhentet tall fra forsikringsselskapet Folksam i Sverige, som tydelig viser effekten av å bytte ut gamle biler.

Sammenligner en de eldste bilene fra 1980-84 med dagens nye modeller, er dødsrisikoen hele 90 prosent lavere i modellene fra 2000-2004. For det første er bilene sikrere dersom kollisjonen først skulle skje, såkalt passiv sikkerhet.

For det andre er det mindre fare for at en ulykke rammer en ny og moderne bil, på grunn av teknologi som reduserer sjansen for å miste kontrollen over bilen (aktiv sikkerhet).

Tallene fra Folksam viser at det særlig er de helt moderne bilene som gir stor positiv uttelling på sikkerheten. Sammenlignes 1995-2000-modellene med 80-84-modellene, er de bare 67 prosent sikrere.