MINIPORTRETTET: MATERIALER, MILJØ OG MEKANISMER

Hva forsker du på nå?

Effekten av hydrogen på materialers mekaniske egenskaper. I undervannsinstallasjoner brukes en rekke nye materialer. Disse beskyttes mot korrosjon ved såkalt katodisk beskyttelse. Men beskyttelsen medfører samtidig skader for milliarder av kroner, ved at det utvikles hydrogen som kan gå inn i materialene og ødelegge de mekaniske egenskapene. Vi har et stort prosjekt på dette temaet.

Hvilket forskningsprosjekt ville du satt i gang dersom du fikk fem millioner kroner?

Alternative metoder for fjerning av is på veien – å utvikle midler som er skånsomme både mot bilene og mot det ytre miljøet.

Hvilket spørsmål skulle du gjerne hatt svar på?

Hvordan skal vi klare å gjenbruke materialet i fritidsbåter av glassfiber?armert plast? Det brytes ikke ned av seg selv, og i dag finnes ingen løsning.

Din siste aha-opplevelse?

Den var negativ: I oljebransjen har de et problem med at voks utfelles av oljen og setter seg i rørledningene. Jeg trodde mekanismene for hvordan denne utfellingen foregår, var godt kjent og beskrevet. For bare et par dager siden fikk jeg vite at det var de slett ikke.