Helsesøstre vil vite mer om psykisk helse

SINTEF Helse har nylig kommet med rapporten «Helsesøsters kompetanse». Her slås det fast at helsesøstre har en sentral rolle i forbyggende arbeid overfor barn og unge, men ønsker mer kompetanse om psykisk helse for å kunne gjøre et bedre forebyggende psykisk helsearbeid. Forskerne viser til at helsesøstre har mye erfaring, og at mange har tatt utdanning i tillegg til helsesøsterutdanningen.

Samtidig etterspør yrkesgruppen mer kompetanse, spesielt i forhold til å kunne møte problemstillinger relatert til psykisk helse hos barn, unge og foreldre. Flere mener a det ideelle hadde vært om det ble gitt muligheter til etterutdanning i form av kortere moduler slik at man slapp å sitte et sammenhengende år på skolebenken.

Flest helsesøstre oppgir å ha behov for økt kompetanse på selvskading og seksuelle overgrep. Rapporten er utarbeidet i samarbeid med Norsk Sykepleieforbunds landsgruppe av helsesøstre (NSF LaH) på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet.