Oljerør

Glattest mulig belegg

««SmoothPipe»-prosjektet i SINTEF er ett av 17 nye prosjekter i Petromaks-progammet.

Det går ut på å finne glattest mulige belegg i lange transportrør for flerfasestrøm. Målet er å begrense trykkfallet i røret slik at det blir mulig å transportere uprosessert brønnstrøm flere hundre kilometer.

Et viktig poeng er å få en bedre forståelse for mekanismene bak avsetningen av voks og asfalt på innsiden av rørene. Her spiller overflatens egenskaper en viktig rolle – som kjemiske egenskaper, termisk ledningsevne, mikrostruktur og overflateenergi.Spesielt korrosjon har stor betydning i praksis, fordi dette kan gi en svært røff overflate.

En del av prosjektet vil bestå i å utvikle metoder for å beregne levetiden til ulike belegg. Bruk

av nanopartikler i belegg, enten for å lage helt nye typer belegg eller for å videreutvikle eksisterende belegg, er siste punkt i prosjektet.