board room

Gründere uten ambisjoner?

Mange trøndere ønsker å starte bedrift og bli sin egen sjef, men få har planer om å ansette nye medarbeidere, viser en undersøkelser Sentio har laget for Fokus Bank. I Trøndelag er hele 63 prosent av bedriftene som ble startet opp i fjor, uten slike planer, og Trøndelag skiller seg ut fra resten av landet på området.

Også viljen til å satse nasjonalt og internasjonalt er mindre blant nye trønderske bedrifter enn gjennomsnittet for landet. Blant gründerbedriftene som planlegger utvidelse, svarer de fleste at de vil øke arbeidsstokken med en eller to personer.