laboratorium

En uutnyttet gullgruve

Norge ligger langt bak land det er naturlig å sammenlikne seg med, når det gjelder å skape arbeidsplasser innenfor bioteknologi. Vi bruker om lag tusen forskerårsverk på feltet, og har startet opp en del bedrifter, men har problemer med veksten.

I de landene som har evnet å gjøre god butikk på feltet, har det offentlige bidratt til å bygge opp en infrastruktur som skaper gode vilkår for industriutvikling.

Landene har også målrettet og langsiktig satsing på bioteknologi, og det offentlige er aktive i å flagge inn kapital og ressurser fra utlandet. Dette går fram av en studie Lillian Waagø ved NTNU, senter for entreprenørskap har utført.