Den lange veien mot en bedrift

En maskin kan ved hjelp av metallpulver produsere deler til nesten hva som helst – fra biler og fly til proteser og implantater. Det har tatt elleve år å komme dit.

Metal Printing Process (MPP) handler om en teknologi der man ved innmating av tredimensjonale datategninger og et metallpulver kan få en maskin til å printe ut reservedeler i fast materiale.

En ferdig del skal kunne være klar i løpet av timer.

Bilindustrien har i mange år benyttet maskiner som bygger opp plastmodeller direkte fra datategninger. På begynnelsen av 1990-tallet finner forskere ut at den samme lagvise byggeteknikken kan gjøres med metall. Ideen om en maskin blir unnfanget av NTNU-professor Øyvind Bjørke. To dr.ing.-studenter videreutvikler ideen gjennom hver sin doktoravhandling. Jim Bakkelund jobber med xerografi, eller hvordan et pulverlag skal kunne trekkes opp mot en ladet fotoreseptor-plate i det m ønsteret man ønsker. Roald Karlsen ser på «konsolidering» det vil si hvordan de ulike pulverlagene kan gjøres om til metall.

SINTEF får midler til et fireårig strategisk instituttprogram (SIP) i 2000. Roald Karlsen ansettes i SINTEF og blir prosjektleder. Kommersialiseringsselskapet Sinvent kobles inn mot slutten av denne perioden og jobber med å få patentbeskyttet løsningen. I tillegg lages en kjøreplan for hva som skal skje først og sist.

Det første produktet printes ut i oktober 2005. SIP-en forlenges ytterligere to år og to måneder.

I 2006 er de teknologiske prinsippene i MPP-prosjektet verifisert. Nå arbeides det med en forretningsplan for et mulig nytt selskap som skal kunne kommersialisere teknologien.

Tekst: Åse Dragland. Ill: Jan Helge Johansen

Vitenskapelig rådgiver: Roald Karlsen,

SINTEF Teknologi og samfunn