CHIRON utvider aktiviteten

Kjemikalieleverandøren Chiron AS i Trondheim har inngått en fireårig rammeavtale med Statoil ASA om ansvar for alle leveranser av laboratoriekjemikalier og utstyr/rekvisita til Statoils installasjoner offshore og laboratorier p å land. Selskapet Chiron er teknologidrevet og hadde i sin tid sitt utspring fra NTNU/SINTEF-miljøet.

I dag leveres laboratoriekjemikalier og utstyr til norske universiteter og høyskoler, sykehus og til kjemisk industri. I tillegg er selskapets produkter kjent over hele verden, og det selges produkter til blant andre det amerikanske standardiseringsorganet NIST og til NASA.

Selskapet samarbeider tett med norske og utenlandske forskningsinstitusjoner og kunder om utvikling og utprøving av nye produkter. For Chiron betyr den nye avtalen en oppbygging av et utvidet lager av løsningsmidler og reagenser i Trondheim for å tilfredsstille Statoils krav til leveringstid og sortiment.