Robot i fabrikk

Automatisering skaper konkurransedyktighet

Konkurransedyktighet i industriell produksjon i Norge krever høy grad av automatisering og effektivitet i alle ledd. Innen montasje er ennå graden av automatisering lav, og det gir bedriftene en kostnadsmessig ulempe. SINTEF vil nå jobbe for automatisert sluttmontasje i bedriftene HÅG og Nobø Electro med et mer intelligent transport- og matesystem som skal være tilpasningsdyktig til forandringer i produksjonen.

I prosjektet IntelliFeed vil forskerne komme fram til løsninger som kan styre produksjonen etter kundeordre med 100 prosent sikkerhet for at komponenter er tilgjengelig for ethvert produkt n år montasjeprosessen startes. Flere sensorer og radioidentifikasjonsbrikker (RFID) på enkeltkomponenter skal for eksempel gi mulighet for å plukke ulike individer som er lagret sammen, og bestemme hvilken prosess hvert individ tilhører eller skal inn i.