Humoristisk sans kan forlenge livet

Forskere ved NTNU og St. Olavs Hospital har funnet bevis for at sans for humor kan redusere dødelighet.

I disse dager publiseres historiens første bevis for at sans for humor øker sannsynligheten for å overleve når mennesker rammes av alvorlig sykdom.

Forskningsrapporten trykkes i det vitenskapelige tidsskriftet International Journal of Psychiatry in Medicine nr. 3/2006.

Studien er gjennomført av et forskerteam ved Det medisinske fakultet, NTNU, og universitetsklinikken St. Olav i Trondheim, bestående av spesialsykepleier Bjørn Kristoffersen, overlege Knut Aasarød og professor Sven Svebak.

Fulgte nyrepasienter

Alle pasienter med kronisk nyresvikt i Sør-Trøndelag fylke i januar et bestemt år ble invitert til å delta i undersøkelsen.

Professor Sven Svebak, NTNU

Professor Sven Svebak, NTNU

– Pasientene var livstruende syke og måtte gjennomgå regelmessig behandling i dialysemaskin minst en gang i uka, noen hver dag, for å rense blodet for stoffer som nyrene normalt skiller ut i urinen. Uten dialyse ville de dø, forteller professor Sven Svebak.

Omkring 80 prosent av pasientene svarte på spørsmål om alder, kjønn, utdanning, livskvalitet og sans for humor.

Livsviktig sans for humor

Det var over tretti prosent redusert risiko for å være død to år senere, dersom pasienten hørte til den halvparten som skåret relativt høyt på sans for humor.

Tallene fremkom etter at det var tatt hensyn til utslag i svarene som kunne skyldes andre helseplager, generell livskvalitet og andre forhold.

– Ingen andre kjennetegn ved pasientene kunne forutsi liv eller død to år senere så sterkt som skåren på sans for humor, sier Svebak.