Trafikk

Smartere transport i næringslivet

Over budsjettet til Samferdselsdepartementet for 2007 er det satt av 20 millioner kroner til et nytt forskningsprogram om n æ- ringslivets transporter. Programmet skal gjennomføres i regi av Norges forskningsråd, og skal vare i sju år. Det nye forskningsprogrammet skal ta for seg tre hovedtemaer: Reduksjon av næringslivet avstandskostnader, integrerte forsyningskjeder og Smartere transporter, utvikling og bruk av intelligente transportsystem (ITS). Norges forskningsr åd har oppnevnt et eget styre for forskingsprogrammet som består av personer fra Schenker, Oslo havn, SINTEF Teknologi og ledelse, Tetraplan, REMA 1000, Nexans Norway, ITS Norge, Statens vegvesen Region Midt og Samferdselsdepartementet.