Outsourcing gir stress

Medarbeidere som blir berørt av at tjenester flyttes på – såkalt outsourcing – utsettes for stress som kan gi negativt utslag på arbeidsprestasjonen. Det er Hans Solli-Sæther ved SINTEF MRB, som har gjort dette funnet i sitt doktorgradsarbeid ved NTNU.

Når en arbeidsgiver setter ut deler av driften og deretter kjøper tilbake tjenestene som kunde, påvirker dette medarbeiderne som blir berørt siden de møter forventinger fra både ny og tidligere arbeidsgiver. Å forholde seg til to sett av forventninger, skaper stress.

Solli-Sæther har utarbeidet praktiske råd til bedrifter, som kan redusere rollestress hos de berørte. Klare regler for opptreden i kunde- og leverandørrelasjonen er det viktigste.