NYE BØKER: Hvordan byene ble til

 

Trondhjem Hospital er Nordens eldste omsorgsstiftelse i daglig drift, og institusjonens historie g år tilbake til Mariahospitalet på Domkirkegården. I 2006 kan den nåværende hospitalskirka markere sitt 300-års jubileum.

Det første bindet om Nidaros kirkes spital ble utgitt i forbindelse med 700-årsjubileet i 1977. Tretti år senere ser vi at omsorgsinstitusjonen har gjennomgått en rivende utvikling, og i dette bindet har Rolf Grankvist samlet beretninger fra ansatte og ledelsen samt framstillinger som omhandler Hospitalet i tiden 1977 til 2006. Grankvist gir ogs å en oppdatert 1000-årsoversikt over Hospitalets historie.