Med isbjørn på jobben

Forskere fra SINTEF og NTNU jobber på Svalbard med å prøve ut ulike tekstiler i bakken for å finne fram til gode konstruksjonsmuligheter. Gruvesamfunnet Svea fungerer som et testlaboratorium i dette prosjektet. Men arbeidsmilj øet er noe spesielt, siden det kan forekomme besøk av isbjørn. I sommer tok isbjørnene seg ned på forsøksfeltet der forskerne har laget en fylling, og Arne Langeland ved Store Norske fikk tatt bildene som viser isbjørnmora med to unger inne i oppholdsbrakka.