FORSKNINGSSJEFENS FOKUS: Anngjerd Pleym

Hva har fokus i miljøet ditt akkurat nå?

Nå har vi full fokus på et større program vi har startet opp som går på kraftforsyning til installasjoner på havbunnen. Oljeselskapene ønsker å flytte prosesseringen fra plattform til havbunn, og det skaper utfordringer i og med at ogs å motorer og kompressorer må ha strømforsyning under vann. Vi har fått med oss leverandørindustrien og de store oljeselskapene Hydro, Statoil, Shell og Total, og arbeidet er delt inn i tre prosjekt: 1) Systemutfordringer rundt hvordan vi kan forsyne en havbunnsinstallasjon. Hvor langt kan vi g å fra land? Hvor langt kan vi benytte vekselspenning? 2) Kraftelektronikk og omformerteknologi. Hvordan f å komponentene under vann til å tåle trykket – så vi slipper kompensasjon? 3) Isolasjonsmaterialer og -systemer. Vi må finne fram til isolasjonsmaterialer som gir nødvendig isolasjon for høyspenningskomponenter og samtidig gir god levetid.

Hvorfor er dette arbeidet viktig?

Skal oljeindustrien greie å oppfylle planene sine om prosesseringsanlegg på havbunnen og en sikker transport til land, må vi finne fram til gode løsninger på utfordringene. Det vil igjen føre til at selskapene kan utvinne marginale felt og felt som ligger langt fra eksisterende infrastruktur – som for eksempel i Arktis, der is vil vanskeliggjøre plattformer.