Ultralyd maskin

Færre gravid utenfor livmoren

Faren for at norske kvinner skal bli gravid utenfor livmoren er halvert siden 1990. Det viser en befolkningsunders økelse SINTEF Helse har gjennomført, basert på data fra sykehusene i Sør-Trøndelag. Resultatene er nylig publisert internasjonalt.

Det er grunn til å tro at nedgangen skyldes tre forhold: Kjønnssykdommen gonoré er blitt så godt som utryddet. I Norge blir mange kvinner testet for kjønnssykdommen klamydia, og de som er syke får behandling. Mange flere gikk tidligere rundt med klamydia uten å vite at de hadde det. (Infeksjoner som gonoré og klamydia har begge det til felles at de kan resultere i svangerskap utenfor livmoren.)

Behandlingen etter første gangs svangerskap utenfor livmoren er blitt bedre enn den var. Dette har redusert risikoen for gjentakelser. Svangerskap utenfor livmoren vil si at et befruktet egg har festet seg et sted utenfor livmorhulen, som oftest i en av egglederne.