Elver på flyttefot

Ei elv som slynger seg gjennom terrenget, graver i yttersving og legger igjen sedimenter i innersving. Som årene går, vil elva rett og slett flytte seg sideveis. Når det er vann og mye strøm, skjer dette raskere enn ellers. En forskergruppe ved NTNUs Institutt for vann- og miljøteknikk utvikler nå numeriske modeller for å beregne hvordan elvene vil flytte seg som følge av erosjon. De foreløpige modellene har vært testet i praksis, under flom i Donau. Overensstemmelsen mellom de simulerte og de faktiske endringene i elvebunnen var svært god.