Demper støt for slitne rygger

Harde støt og hyppige vridninger sliter
ut korsryggen på mang en fører av de store rammestyrte anleggsdumperne.

Disse terrenggående lastebilene består av en fram- og en bakvogn som kan vries og tiltes i forhold til hverandre. På grunn av høy førerplassering vil kjøring på ujevnt underlag generere store og kraftige bevegelser av førerhuset fra side til side. Disse stadige sidebevegelsene og vibrasjonene utgjør en betydelig belastning for føreren. Jan Trønsdal og Terje Reitan Bolli har i sin masteroppgave utarbeidet et dumperkonsept som reduserer disse svingningene. Oppgaven resulterte i et mekanisk konsept for reduksjon av helkroppsvibrasjoner og st øt. Studentene utarbeidet også et formkonsept for en framtidig dumper basert på dette mekaniske konseptet.

Grunnprinsippet er at førerhuset, i stedet for å plasseres på kjøretøyets framvogn, festes midt mellom rammedelene slik at vinkelen på huset alltid er halvparten av vinkelen mellom fram- og bakvogn. Dermed halveres sidekastenes utslag, og st øtene blir mindre kraftige.

Masteroppgaven ble gjennomført

ved Institutt for produktdesign, i sam- arbeid med dumperprodusenten Moxy Engineering.