Blåser i datasikkerhet

De fleste er opptatt av å ivareta datasikkerheten på arbeidsplassen – men de færreste gjør noe med det. Passord flyter omkring, suspekte e-postvedlegg blir åpnet, og sikkerhetsreglementet er bare sånn passelig kjent. Tidspress og latskap får ta noe av skylda, men det største ansvaret ligger hos bedriftens sikkerhetsavdeling.

Det går fram av en undersøkelse utført av doktorgradsstipendiat Eirik Albrechtsen ved NTNU. Han påpeker at de sikkerhetsansvarlige sjelden viser seg blant medarbeiderne, at de helst kommuniserer elektronisk, at de formulerer sine budskap uklart og heller ikke er flinke til å begrunne dem.