brann

Topper utbetaling for brann

En fersk rapport fra SINTEF viser at erstatningsutbetalingene etter boligbranner i Norge, ligger skyhøyt over andre nordiske land. Det er seniorforsker Bodil Aamnes Mostue som har sammenlignet brann- og forsikringsstatistikk i de nordiske landene. I perioden 2001-2003 har erstatningsutbetalingene per innbygger vært om lag fem ganger høyere i Norge enn i Sverige. Forskjellen mellom Norge og Finland er enda større. Samtidig er det ikke flere branner i Norge per innbygger i forhold til de øvrige landene.