Farlig brannalarm

I Norge er regelen at branner skal oppdages og varsles på et tidlig tidspunkt, slik at hele bygningen raskt kan evakueres. Sivilingeniør i brannsikkerhet, Eivind Løken, studerte evakuering av høyhus da han tok mastergraden ved NTNU i vår. Hans konklusjon er at det statistisk sett er farligere å prøve å rømme enn å bli i leiligheten – vel å merke hvis vi snakker om nyere betongblokker der brannen har oppstått utenfor leiligheten.

Man er relativt trygg for både flammer og røyk inne i en stengt leilighet med tette dører, men langt mer risikoutsatt i røykfylte trapper og korridorer. Løken spør om brannalarmene kanskje tar flere liv enn de redder, og etterlyser en debatt om norske brannforskrifter.