Bildet viser solcellepaneler i Spania.

Sammen om solcelleråstoff

Material- og fysikkmiljøene ved NTNU og SINTEF har gått sammen om å opprette et felles senter på området solcellematerialer. Næringsminister Odd Eriksen sto for den offisielle åpningen av Gemini-senteret den 11. september. Fagmiljøene som inngår i senteret, dekker både undervisning, grunnforskning og oppdragsforskning, og disponerer avansert laboratorieutstyr for frambringelse og karakterisering av solcellematerialer. Senteret skal også forsyne solcelleindustrien med master- og doktorgradskandidater.