NYE BØKER: De eldgamle spørsmål

Truls Wyller: Tid og rom.

Et filosofisk essay.

Universitetsforlaget.

Hva er tid? Hva er rom? Finnes det tid uten bevissthet? Spørsmålene er like gamle som filosofien. Forfatteren gir en innføring i eldre og nyere teorier om tid og rom, og drøfter dem i lys av relativistisk fysikk. Han forsøker også å utvikle en egen posisjon: Det rommet alle ytre gjenstander befinner seg i, er et handlingsrom. Både tid og rom kan dermed oppfattes som menneskelige fenomener. Truls Wyller er professor ved Filosofisk institutt, NTNU.