Sjøen

Nasjonalt senter i Sunndal for bruk av spillvarme

Akvaforsk og SINTEF vil bygge et senter for bruk av spillvarme til oppdrettsnæringen. Energi fra spillvarmen fra Hydro Sunndal varmer allerede i dag opp boliger i Sunndal, men kan levere minst tre ganger så mye fjernvarme som nå.

I dag er det begrensede muligheter for å utnytte denne energien effektivt, men oppdrett av fisk, skalldyr og alger er én aktuell metode. Akvaforsk og SINTEF har satset millionbeløp for å få til senteret, og har søkt om ytterligere 15 millioner over statsbudsjettet, siden den totale kostnaden for et senter er beregnet til 90 millioner kroner. Senteret skal forske på – og selge – løsninger for bedre utnyttelse av energimengdene som genereres som spillvarme fra petroleumsindustrien og annen energigivende industri i Norge.