Lisens på optiske mikrofoner

Nøyaktige optiske måleteknikker krever vanligvis stort og kostbart utstyr, men ved å utnyttje mikroteknologi kan optikk nå miniatyriseres og masseproduseres. Mikrofonmembraners bevegelse som måles ved hjelp av lys i stedet for spenning, er et av produktene som SINTEF nå lisensierer ut. Disse mikrofonene som er tiltenkt å kunne erstatte studiomikrofoner, kan lages meget følsomme samtidig som de blir billige ved å bruke mikroteknologi. Der man tidligere måtte sette sammen mange deler som ble styrt ulikt, kan man i dag bygge opp strukturer gjennom mikromaskinering og lage flere produkter parallelt. SINTEF har patentert to varianter av den optiske mikrofonen.