ung person på laptop

LESERREAKSJONER

Leserreaksjoner stiles til redaktørene:

[email protected] eller [email protected] og merkes «leserbrev».

 

Bør bykjøring svi?!

Harald Berg, bystyrerepresentant i Trondheim FrP, reagerer på reportasjen i siste nummer, der forskningssjef Eirik Skjetne ved SINTEF hevder at folk i Trondheim stort sett vært har vært positive til å bruke bompenger til fornuftige prosjekt. Som politiker har Berg aldri møtt noen med positiv holdning til bompenger, og han synes bykjøring svir nok som det er:

«I 2005 tok staten inn ca. 53 milliarder i relaterte bilavgifter, staten Norge har medio juni ca. 1400 milliarder på bok, og medio mai tok staten inn ca. 70 milliarder i ekstra inntekter som en følge av høy oljepris», skriver Berg, minner om miljøavgiften vi allerede betaler på bensin, og om at vegbygging er et statlig ansvar.

Gemini og «Krigen om klimaet»

Kjetil N. Gulbrandsen for World Watch Norden skriver: «Debatten rundt sammenhengen mellom forbrenning av fossil energi og klimaendringer er ikke lenger noe vitenskapelig kontroversielt tema! FNs klimapanel, bestående av 2500 vitenskapsmenn – også havforskere – fra hele kloden, konkluderte følgende i 2001: «Mesteparten av oppvarmingen siste 50 år skyldes menneskelig aktivitet.» Det er trist at Gemini velger en vinkling som bidrar til å så tvil i en sak der man i stedet burde fokusere på hvordan norske vitenskapelige miljøer kan bidra til å løse de enorme utfordringene vi står overfor. Gemini valgte «Krigen om klimaet» som blikkfang på førstesiden i nr 2 i år. Ja, det må komme en krig, men overskriften er «Krigen mot klimaendringer» – ikke «Krigen om klimaet». Gemini fremstiller det også som om det pågår en kamp om oppmerksomhet mellom viktige miljøspørsmål. Miljøspørsmål har generelt trange kår i norske medier. Å sette biologisk mangfold, spredning av miljøgifter og global oppvarming opp mot hverandre som konkurrenter i forhold til medieoppmerksomhet, blir fullstendig meningsløst. De er alle tvert imot symptomer på samme problem: Alvorlige miljøkonsekvenser forårsaket av et forbrukssamfunn på kollisjonskurs med klodens prinsipper om kretsløp, balanse og langsiktighet.»