Kveler naturen

De store kurvplantene bjørnekjeks og tromsøpalme hører ikke naturlig hjemme i norsk flora. De har blitt innført til landet, og nå er de i ferd med å ta kvelertak på norsk natur. Ifølge en rapport utarbeidet av forskere ved NTNU og Universitetet i Oslo, er de i sterk spredning og ødelegger det biologiske mangfoldet. I tillegg er de giftige og kan føre til hudskader og helseproblemer. Rapporten konkluderer med at det er på høy til å sette inn bekjempingstiltak mot disse plantene.