Blueprint

Keramisk plate for våtrom

SINTEF-forsker Ove Paulsen utviklet for noen år siden et lett, billig og sterkt keramisk materiale med utgangspunkt i leire og kalk. Produksjonsmetoden ble patentert av Statoil og materialet fikk navnet PoroCer. Tre diplomstudenter fra NTNU, Thomas Gabrielsen, Vigleik Takle og Hans M. Leistad, fattet interesse for produktet og ønsket å jobbe med en kommersialisering. I dag har de etablert firmaet Cerwa, og sommermånedene er tilbrakt i Boston for å finpusse på forretningsideen sammen med erfarne grundere og venture kapitalister. Det nye materialet har egenskaper som gjør det svært godt egnet til bruk i byggebransjen, og i første omgang vil det bli fokusert på å levere en mugg- og råtefri kledningsplate til bruk bak fliser i våtrom. Nå lages prototyper av produktet ved Harvard Univesity.