Handshake

Ungt nettverk

YEAR (Young European Associated Researchers) heter et nettverk som er i støpeskjeen, bestående av unge forskere i Europa. YEAR skal i utgangspunktet bestå av organisasjonsbaserte unge forskernettverk, og ikke av enkeltpersoner. De unge nettverkene Jong TNO i Nederland og VTT Young Professionals i Finland begynte for omtrent to år siden å leke med tanken om et internasjonalt nettverk av unge forskere, og YEAR begynner nå å formes. Det er valgt et foreløpig styre hvor blant andre SINTEF er representert. – Unge forskere har liten erfaring og dermed vanskeligheter med å komme inn i etablerte nettverk. Vi må derfor skape våre egne, sier SINTEF-representanten Thale K. Andersen. Tverrfaglige samlinger med både faglig og sosialt tilsnitt er et av målene med nettverket. Å knytte internasjonale bånd er også av stor viktighet.