UNDER JORDA I HONG KONG

Trangbodde Hong Kong står midt oppe i en travel anleggsperiode – i undergrunnen. Det største av dagens byggeprosjekter under den tidligere kronkolonien er SINTEF med på. Som spesialrådgiver for et multinasjonalt konsulentselskap, skal SINTEF Byggforsk delta i byggingen av en over 20 kilometer lang kloakktunnel under den travle kinesiske finans- og handelsbyen.

Foreløpig er det uvisst hvor mange timeverk SINTEF skal bidra med. Grove overslag tilsier at det kan bli snakk om en inntekt på nærmere fem millioner kroner over de neste sju årene, opplyser Eivind Grøv, ved SINTEF Byggforsk. Det fysiske arbeidet under jorda starter opp i 2008/09. Tunnelen skal stå ferdig i 2013, og SINTEF-forskerne skal være med fra start til mål i prosjektet.